Wie is die gestuurdes?

Die gestuurdes is enige lidmaat. Sommige van hulle is voltyds betrokke by die gemeente, sommige dien op die Kerkraad en sommige doen dienswerk as enkelinge en sommige is saam by ‘n bediening betrokke. Hier behoort eintlik ‘n foto-gallery te wees van al ons lidmate. Die persone wat wel ‘n salaris (groter en kleiner) van hierdie gemeente ontvang, is die volgende:

Ds Wouter van Velden

Wouter is sedert 2010 die leraar van die gemeente. Hy is getroud met Anine en hulle het 3 seuns.

Annelize Spamer

Annelize is die skriba / kassier en verrig die administratiewe take van ons kerk.

Schalk van der Merwe

Ons orrelis is toegewyd en bekwaam en begelei ons op Sondae met lofprysing.

Gideon Ackerman

Hy is die koster en verseker dat die tuine en kerk skoon en netjies is—gereed vir gebruik wanneer nodig.

Aletta Erasmus, Piet Jacobs en Jurie Jensel

Die mense wat ons tuine in stand hou en help met inrig van die saal vir geleenthede. Die kerk word elke week binne skoon gemaak en voorberei vir ons dienste.