Kerkraad

Hierdie gemeente het ‘n Kerkraad wat oorhoofs na gemeente-wees kyk.  Daarom is daar geografies verteenwoordiging (wyke) en bedieningsverteenwoordiging op die Kerkraad.  Die Kekraad probeer as span na die stem van die Here luister om rigting vir die gemeente aan te dui en saam te probeer hoor waarheen God hierdie gemeente stuur.  Hul wil ook verseker dat ons hou by die terme van ons roeping:  Waarheen die Drie-enige God die lewende water wil laat vloei oor skeidings heen tot lewe en groei.

Kerkraadsvergaderings is in die eerste plek ‘n ruimte waar gelowiges wil luister na God se stem.  In die tweede plek is dit ‘n plek waar besluite geneem word en administratiewe sake hanteer word.  Die Kerkraad bestaan uit persone wat deur God geroep is om nou, op hierdie wyse, vir hom te dien.