So onthou ek…

Dit is vir my `n voorreg om te kan getuig dat ek die eerste myl, 10 jaar, die tweede myl 50 jaar asook die derde myl, 75 jaar, saam met hierdie gemeente gestap het.  Ek wonder of daar nog iemand is wat saam met al die leraars van hierdie gemeente, `n lidmaat was.

Ek was vier jaar oud toe ons van Tulbagh af Wolseley toe verhuis het.  Die kerksaal, is in 1918 gebou, was toe ons kerk.  Die preekstoel was in die vorm van `n wynkelkie.  Agter in die kerk was `n klein verhogie, waar tant Ann Möller die traporreltjie bespeel het.

Gedurende 1934 was ons gemeente herderloos.  Ds. De Vos en Snyman van Tulbagh het twee weekliks hier kom diens hou.  Op 23 Nov 1938 is `n selfstandige gemeente gestig.  Op 19 Julie 1939 word ds J.H Roos hier bevestig.  Met sy aankoms het oom Jan Slabber  van Elandskloof se kapkar met twee pragtige perde, saam met `n paar kerkraadslede, hom by die witbrug ingewag.  `n Kwajong het een string van die perde losgemaak.  Toe Giepie oom Jan se seun sê “vat”, het die perd dwars gedraai.  Giepie het sommer die nuwe dominee gevra om die leisels te hou sodat hy die perde kon kalmeer.  So het Ds Roos ook die leisels van hierdie gemeente oorgeneem.

Omdat hy ongetroud was, het sy suster vir hom huisgehou.  Hier was baie mooi rose in Wolseley, en almal het gewonder wie Mev. Roos gaan word.  Sy keuse het egter geval op Mej. Babs van Greyton, `n onderwyseres aan die Hoër Seunsskool Paarl.  Hulle het verloof geraak, maar die verlowing is verbreek.  Dit is later herstel, maar ds. Roos het dit geheim gehou.  Een oggend het die kerkraad almal glimlaggend uit die konsistorie gekom.  Nadat ds. Roos sy eie gebooie aangekondig het, was dit nie net die kerkraad wat geglimlag het nie.  Ek was toe in st.5 graad 7.

Mev. Roos het vir ons met Pinkstertyd na skool biduur gehou.  Toe Mnr. Huysamen, `n onderwyser `n besering opgedoen het, het sy hom afgelos.  Sy was `n baie aantreklike, streng , maar regverdige onderwyseres.

In 1945 is ons nuwe kerk gebou.  Ons Sondagskoolkinders het die kansel geskenk.  Die mure was van onder af tot in die helfte met houtpanele bedek.  Weerskante van die preekstoel was die kerkraadsbanke.  Links en regs van die preekstoel was daar geskrywe: So spreek die Here.  Bekeer julle en lewe.

In 1946 het ons weer, met die ingebruikneming van die die gesangboek, gesing.

Ds. Roos is opgevolg deur ds. Samie Loots.  Hy was vanaf 1945 tot 1949 ons leraar.  Tydens sy bediening is my pa in 1948 oorlede, het ek belydenis van geloof afgelê en is ons getroud.

Eerw. WF Loots was ons sendeling, en ook later redakteur van die Ligdraer.  Sy skielike heengaan was `n geweldige skok vir Wolseley.

Ds. Loots word opgevolg deur ds. Ignatius Schutte.  Hy bedien ons gemeente vanaf 1949 tot 1961.  Hy doop ons twee oudste kinders.  Ons verhuis na Aliwal – Noord.  Toe ons na sewe jaar terugkeer na Wolseley, was ds.Schutte nogsteeds hier.

Ds.P.J Badenhorst volg ds.Schutte op.  In sy bediening is die kerksaal, (die vorige ou kerk) herbou, soos dit vandag nog is.

Ds. Badenhorst word opgevolg deur Ds. A Strydom – 1965 – 1973.  Die aardbeweing wat Wolseley, Tulbagh en Ceres geskud het, was dus tydens ds.Strydom se bediening.  Ons werk hard om weer `n kerk en pastorie te bou wat in die aardbewing beskadig is.

In 1973 volg ds.C.Meyers ds. Badenhorst op.  Mev. Meyers was die ondervoorsitter van die Hoofbestuur van die Vrouediens.  Sy het ons nie gespaar by die werk nie.  Ons was gewillig om ons kant te bring, want sy kon so mooi vra.

Na ds. Meyers word ds.Theyo Smit ons leraar in 1984.  Ek was baie betrokke by Diens van Barmhartigheid en Klub Harmonie.  Ons verkoop ons plaas en verhuis na Somerset Wes in 1989.  Toe ons in 2009 terugtrek na Huis Mostertshoek, was ds. Armand Crous hier.  Kort hierna aanvaar hy `n beroep na Port Elizabeth.

Hy word opgevolg deur ds. Wouter Van Velden in 2010.

Dit was vir my `n groot voorreg om lidmaat van hierdie gemeente te wees, vanaf die hulppredikers van Tulbagh wat hier afgelos het tot die huidige leraar.  Ek sal graag wil weet of daar nog iemand is vir wie hierdie voorreg ook beskore was.

Wolseley het `n paar Leraars opgelewer:

Ds. Danie Du Toit – stigter van die Alta Du Toit Sentrum

Ds. Gielie Möller

Ds. Tappies Möller

Dr. Hennie Conradie

Ds. Hennie Fouché is die enigste oorlewende – tans van Somerset Wes.

Geskryf en onthou deur:  Ansie Neethling