Die vroeë jare: 1938-1963

image1910

Die eerste gebou gebruik vir eredienste

29 April 1898 word ‘n hoek-steen by die eerste gebou wat gebruik is vir dienste in Wolseley, gelê.  Die gebou was in Piet Retiefstraat geleë en is later deur die AME kerk gebruik. 19 September 1924 word dieselfde hoeksteen gelê by die tweede NG Kerkgebou, die kerksaal wat deur die gemeentes van Tulbagh en Kruisvallei opgerig is.  Hierdie hoeksteen is op 22 November 1998 (met die gemeente se 60 jarige-viering) by die ingang van die huidige kerkgebou vir die derde keer herlê.

23 November 1938 word die gemeente van Wolseley met 730 lidmate gestig uit die gemeentes Tulbagh en Worcester.image19141

Ds Johannes Hermanus Roos, vanaf Nuwerus, is die eerste leraar en dien vanaf 14 Julie 1939 – 24 Mei 1945 waarna hy ‘n beroep na Boksburg-Noord aanvaar.  Met sy afsterwe in 1995 was Ds Roos ook die langslewende lid van die eerste kerkraad.

Uitstaande gebeurtenisse tydens Ds Roos se dienstermyn:

Bou van eerste pastorie @ £2,572;
Die eerste kerkgebou word gebou @ £12,000
Kerk-inwyding op 28 Augustus 1943.

Ds Johannes Hermanus Roos

Ds Johannes Hermanus Roos