Visielied

Hier waar berge ons omring en
Waar die vrugte welig groei
Hier waar water vars en helder
Uit die berg na ons toe vloei.
Hier woon ons deur Gods genade
Kan ons leef en speel en werk
Ons beleef die Heer se goedheid
Aan sy liefde is geen perk.

Heer U is die Lewend Water
U gee lewe maak ons bly
Deur U Gees laat U ons vrug dra
Laat ons lewens aan U wy.
Help ons nou om ook aan ander
Lewend water te bedien
Daarom roep U ons as leivoor
Sodat ander U kan sien.

Heer ons bid dat U ons bruikbaar
Vind terwyl ons daagliks streef
Dat ons woorde dade denke
U verheerlik ‘wyl ons leef.
Laat U goedheid deur ons skyn, Heer
Laat U liefde ons beheer
Leer ons ander te vergewe
U deur alles te vereer.