Maatskaplike Dienste

Ons gemeente val saam met die Worcester se Ring se welsynsorganisie, Christelike Maatskaplik Raad.  Weens die hoë aanvraag vir dienste in Wolseley gemeenskap, verander die maatskaplikewerker,   mev Ina Visser se halfdag-pos, na ‘n permanente pos op Wolseley.  Nadat die VG Kerk in 1993 na hul nuwe kerkgebou in Montana verhuis het, word die ou NG Sending Kerkgebou op die hoek van Collard- en Whitestraat , in samewerking met die VG Kerk, gerestoureer en in 1997 as kantoor vir die maatskaplike werker in gebruik geneem.  Vir ‘n finansiële aanvulling, het drie vrywilligers baie 2 liter-roomysbakke met koekstruif op ‘n gereelde basis verkoop. Daar was humoristies na die “trifle-trio” verwys.  Die drie dames wat hul vir die taak beywer het, was mevre Mimmie van Wyk, Marina Botha en wyle mev Joy Brits.  Die Bet-El Dienssentrum (onder die sorg van BADISA) word vandag deur twee maatskaplike werkers en  ontvangsdame beman.maat