Leraarskring

In 1993 ontstaan Wolseley se leraarskring (al die leraars van al die christelike denominasies) met ‘n voorbiddingsgeleentheid vir alle gelowiges teen burgeroorlog (net so voor die eerste demokratiese verkiesing in 1994) Die kring het bestaan uit Pastoor Groen (AGS), Ds Pieterse (VGK), Pastoor Heskwa (AGS Montana), Ds Crous  en die leraar van die AME. ‘n Biduur was in die AGS (dorp) gehou en Ds Crous het die Woordverkondiging gedoen. Net na die biduur het die leraars bymekaar gekom en vanuit die gesels onder mekaar het hulle agter gekom dat hulle as leraars/pastore met dieselfde behoeftes, drome, bekommernisse en probleme in hulle bedieninge te doen kry.  Hulle besluit om voort te gaan met die saamverkeer tussen gelowiges van al die christelike denominasies. Om mekaar te ondersteun, nie net met hul bediening nie, maar ook op persoonlike gebied, het hulle elke maand informeel aan huis van Ds Crous bymekaar gekom en saam gebid. Somtyds was dit maar broekskeur, maar meestal was daar altyd groot entoesiasme hiervoor.

Mettertyd is daar ook begin met die gesamentlike aanddienste een maal per kwartaal.

Een keer per jaar het Ds Crous  ‘n dag “retraite” gereël vir die leraarskring  in Bainskloof.