Gesamentlike aksies met VG Kerk: 1998 – 2013

  1. Die Waterval Lewensverrykingsprojek vir skoliere word op die been gebring. Die NG- en VG Kerke van Tulbagh en Wolseley span saam om die ACSV kampterrein by Waterval, Tulbagh se geboue te herstel en so weer in te rig dat kampe op gereelde basis vir skoliere gehou kan word.
  2. In samewerking met die VG Kerk en onder mentorskap van Ds Pieterse, huisves ons van 1995 – 1997, vir drie termyne, diensjaarspanne. Hul ontvang opleiding van Amos om evangelisasie op plase en onder die jeug van beide gemeentes te doen.
  3. Om lidmate meer betrokke te kry by die gemeente, besluit die NG Kerk en VG Kerk om gesamentlik te die EE III kursus en later die Getroue Getuies aan te bied. Lidmate en asook nuwe intrekkers word weekliks deur spangroepe besoek.